2010 STUDIE RD ROZDROJOVICE 2

STUDIE NOVOSTAVBY RD
ROZDROJOVICE
ZADAVATEL : SOUKROMÝ INVESTOR
VE SPOLUPRÁCI S :

ING.MARTINA BOJANOVSKÁ,

CEDR REALITY DEVELOPMENT
STAV :  PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

 

 

2010 STUDIE RD ROZDROJOVICE 22010 STUDIE RD ROZDROJOVICE 2