2002 CUBEHOUSE

STUDIE MALOMETRÁŽNÍHO RD
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 36m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 216m3

 

 

2002 CUBEHOUSE2002 CUBEHOUSE